Vladimira Nazora 62, 35425 Davor

035/347-087

KONTAKT

REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA  © 2013 | Sva prava pridržana

ZAKONI

 

   Zakon o vodama (NN 153/2009)

   Zakon o hrani (NN 46/2007)

   Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/2003)

   Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/2009)

   Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007)

   Zakon o javnoj nabavi  (NN 110/07, 125/08)

 

PRAVILNICI

 

   Pravilnik o utvrđivanju zone sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/2011)

   Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/2008)

   Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008)

 

SPONZORSTVA I DONACIJE

  Za 2013.

 

OSTALO

 

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. zakona o javnoj nabavi

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Plan nabave 2015.

Zakoni i pravilnici