Vladimira Nazora 62, 35425 Davor

035/347-087

KONTAKT

REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA  © 2013 | Sva prava pridržana

Vodoopskrba

Voda za piće koju isporučujemo našim potrošačima u skladu je za svim zahtjevima Pravilnika o kvaliteti vode za piće (NN 47/2008), a to postižemo pravilnim postupkom uklanjanja povišenih parametara u našem pogonu.

Ispravnost vode za piće kontrolira dva puta mjesečno ZZJZ iz Osijeka, a isto tako kontrolu radimo u vlastitom laboratoriju na kemijske parametre.

Odvodnja

Odjel odvodnje odgovoran je za odvodnju  otpadnih voda na području općine Davor.

Naše Duštvo upravlja sa 128 km mreže odvodnje te 7 objekata odvodnje, dok ćemo po završetku ISPA projekta postati vlasnici još 7 crpnih stanica.

Održavanje

Svaki stanar mora ispravno održavati kućni vodovod i kanalizaciju, jer sitni kvarovi prouzrokuju veće, pa tako nastaju velike štete. Da bismo pravilno održavali i upotrebljavali te instalacije i uređaje, moramo se pridržavati ovih uputa:

Nekoliko puta na godinu provjeravat ćemo dvorišnu kanalizacijsku mrežu i ne bacati na nju otpatke i tvrde predmete koji mogu začepiti cijev i tako preuzrokovati prekid kanalizacije u toj kući i susjednim kućama.

Kanalizacijska mreža

Pod shemom kanalizacijske mreže podrazumijevamo situacijski oblik mreže (s pripadnim objektima) unutar kanaliziranog urbanog područja.

Shema kanalizacijske mreže se pravi prema tehnički – ekonomskom rješenju sistema odvodnje, uz uvažavanje relevantnih lokalnih činilaca

Priključak na vodovodnu mrežu

Za priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrbni priključak) potrebno je ispuniti zahtjev za vodoopskrbni priključak, koji možete ovdje preuzeti. Ispunjeni zahtjev se, uz potrebnu dokumentaciju predaje na šalteru priključaka u vodovodu, Vladimira Nazora BB 35425 Davor. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti.

 

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 01/6163 665.

 

Cijena priključka ovisi o profilu priključka, duljini spojnog voda, vrsti (asfalt, makadam itd.), duljini i dubini prekopa, sanaciji prometnice itd. Cijena priključka formira se prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima.

Pročišćavanje otpadnih voda

Odjel za pročišćavanje otpadnih voda odgovoran je za upravljanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, nadzor nad radom uređaja i crpnih stanica te njihovo održavanje kao i kontrolu rada industrije putem analize sastava otpadnih voda na priključcima u sustav javne odvodnje

Usluge