Vladimira Nazora 62, 35425 Davor

035/347-087

KONTAKT

REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA  © 2013 | Sva prava pridržana

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

Stanje i problemi vodoopskrbe stanovništva vrlo su značajni i od posebnog su interesa za društvo u cjelini. Cilj opskrbe pučanstva zdravstveno ispravnom vodom za piće motiviran je prvenstveno zdravstvenim i ekonomskim potrebama u cijeloj Hrvatskoj. Nepobitna je činjenica da postoji čvrsta veza između načina opskrbe vodom za piće, odnosno njene zdravstvene ispravnosti i zdravlja ljudi. Svako ulaganje u razvoj vodoopskrbe i opskrbe stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, vraća se kroz smanjenje troškova za liječenje bolesti kojima je uzrok zdravstveno neispravna voda. Otuda i posebni interes i obveza javnog zdravstva. Obveza proizlazi prvenstveno iz Ustava Republike Hrvatske, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o hrani. Zdravstvena ispravnost i nadzor nad vodom za piće regulirana je detaljnije Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće kao podzakonskim aktom koji je donesen na temelju Zakona o hrani.

 

Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije od ožujka 1999. godine analizira vodu za piće s područja Davora i Orubice i to na "A" analizu, te na željezo i mangan (zbog karakteristične sirove vode). Uzorci se uzimaju jedan puta mjesečno i to na dva mjesta u mreži: jedan uzorak iz mjesta Davor i jedan uzorak iz mjesta Orubica. Ti uzorci se uzimaju u svrhu sistemske kontrole po ugovoru s komunalnim poduzećem Vodovod Davor d.o.o. Analizirajući uzorke uzete tijekom 2005. godine, te uzorke uzete kroz prva četiri mjeseca 2006. godine, a prema MDK (maksimalno dopustive koncentracije) vrijednostima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće N.N. 182/2004., dolazi se do slijedećih podataka: 15,6 % uzoraka vode ima veću MDK za amonijak, 31,2 % uzoraka ima veću MDK za nitrite, 6,2 % uzoraka ima veću MDK za željezo, 25 % uzoraka ima veću MDK za mangan, 28 % uzoraka ima veću MDK za oksidativnost te 12,5 % uzoraka ima veću MDK za broj bakterija. Glavni razlog za takovo stanje jest u ustajalosti vode u mreži. Mreža vodovoda je velika, a potrošnja vode mala. Od ukupne količine vode iskoristi se samo jedna desetina. Rješenje se vidi u proširenju mreže na zapad, prema Novoj Gradiški.