Vladimira Nazora 62, 35425 Davor

035/347-087

KONTAKT

REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA  © 2013 | Sva prava pridržana

VODOVOD U DAVORU

Današnja općina Davor  nalazi se na zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije uz samu rijeku Savu. Površinom iznosi 43 km2, a obuhvaća mjesta Davor i Orubicu. Gustoća naseljenosti iznosi 77 stanovnika/km2.  Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Davoru živi 2513 stanovnika, a u Orubici 746. To područje čini jednu cjelinu što se tiče vodoopskrbe. Broj stanovnika priključenih na vodovod iznosi 2750, dok ostali žitelji vodu koriste iz vlastitih zdenaca. Distribucijom vode za piće od 1998. godine upravlja komunalno poduzeće Vodovod Davor d.o.o. Trenutno je u funkciji jedno crpilište koje koristi vodu iz kaptiranog izvora, dubine 41 metar, s ukupnim kapacitetom od 20 l/s. U pripremi su još dva crpilišta koja bi zadovoljila kapacitet od 150 l/s. Duljina razvodne mreže iznosi 20 kilometara, a dnevno se isporuči 300 m3 vode. Vodovod posjeduje jedan spremnik  (vodosprema) koji može zaprimiti 200 m3 vode.

 

Sirova voda iz već spomenutog dubinskog zdenca karakteristična je po visokoj koncentraciji amonijaka, željeza i mangana. Kao takva podliježe obradi koja se sastoji od aeracije, filtriranja i kloriranja. U aeratore se upuhuje zrak pomoću dva kompresora, a kisikom bogata sredina omogućuje da topivi oblici željezovitih spojeva prelaze u netopive koji imaju sposobnost taloženja. Iza aeracije slijede filteri od kvarcnog pijeska (u funkciji je jedan od ukupno dva filtera) u kojima dolazi do zadržavanja željezovitog taloga. Paralelno s uklanjanjem željeza dolazi i do uklanjanja amonijaka, čemu doprinose biološki procesi što se odvijaju u pješčanoj ispuni, kao nosiocu mikroorganizama koji sudjeluju u eliminaciji amonijaka. Kloriranje tako obrađene vode vrši se u mreži pomoću natrij-hipoklorita.

 

Javna vodoopskrba najčešći je i najsigurniji način korištenja vode. Voda je temeljna potreba za život i za razvoj ljudskog društva. Održivo upravljanje vodama je nužnost u uvjetima porasta stanovništva i povećanih pritisaka na vodne resurse. Takvo upravljanje uravnotežuje raspoložive količine  vode s potrebama za vodom različitih korisnika vode. Potrebe za vodom, i to prvenstveno za slatkom vodom, stalno se povećavaju, i zato vode treba kontinuirano procjenjivati i pažljivim gospodarenjem sačuvati. Zajedničke akcije na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini mogu osigurati održivi razvitak.